Related Articles

2 users responded in this post

Subscribe to this post comment rss or trackback url
User Gravatar
radu tuculescu said in April 30th, 2018 at 11:11 am

Taticule, mi-ai trezit faine nostalgii…Si eu il citeam cu bucurie pe Radu Tudoran…

User Gravatar
Radu I. Munteanu said in May 6th, 2018 at 4:08 pm

asteapta si ai sa vezi… nu foarte mult