Related Articles

2 users responded in this post

Subscribe to this post comment rss or trackback url
User Gravatar
uca said in February 13th, 2012 at 4:55 pm

Ateismul? când a apãrut ?
odatã cu fiecare dintre religii, sau odatã cu aparitia spiritului contestatar? .
Când. . Te gandesti cã înainte de a exista religii or fost în mai toate formatiunile tribale…idolatriile !!!
nãscute din nevoia de protectie?
din prelungirea în vârstà adultã a simtului filial?
…de altfel ca si revoltele fatã de autoritãti tutelare — ateismul o fi apàrut asadar chiar înainte de a apare religiile??

User Gravatar
Radu I. Munteanu said in February 20th, 2012 at 6:49 am

Ateismul nu e un fenimen sponta, precum reprezentarea fortelor necunoscute ale naturii, carora omul le cere a-i fi binevoitoare, deoarece stinta nu-i ingaduie sa le inteleaga natura. este un fenomen artificial, structurat nu de jos, precum sacralitatea, ci impus de sus, ca intrument de destructurare a vietii spirituale, de catre orice sistem totalitar, care incearca eradicarea religiilor naturale cu unele artificiale. nu e o simpla negatie filosofica, e o lucrare impotriva creatiei, fie aceasta divina ori naturala.